Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.49

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hồ sơ 603: Cập nhật danh mục mã đối tượng, mã mức hưởng BHYT. Cập nhật Excel mẫu. Điều chỉnh không cho chọn Mức hưởng BHYT (Tự động lấy theo Đối tượng tham gia).

2. Hồ sơ 600: Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu. Cải tiến chức năng chọn NLĐ từ Thông tin chi tiết NLĐ (Lọc danh sách NLĐ khi nhập tên hoặc 1 phần tên NLĐ) trên tờ khai D02-LT.

3. Hồ sơ 630: Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu.

4. TK1-TS: Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ (Không bắt buộc nhập CCCD).

5. Hồ sơ trên Google Drive: Tối ưu sắp xếp hồ sơ (Theo số hồ sơ giảm dần. Trong cùng 1 bộ hồ sơ sắp xếp theo thứ tự: PGNHS - Tờ khai chính (D02-LT, D03-TS, 01-HSB, D05-TS) – Phụ lục (TK1-TS, TK3-TS) – Đính kèm (D01-TS, CT-DK)).

6. Gói sản phẩm giáo dục (Edu): Bỏ bắt buộc chọn hồ sơ theo kỳ 10-12/2020.

7. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Tối ưu nộp hồ sơ đối với đơn vị chưa đăng ký IVAN hoặc thay đổi CKS.

8. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.49.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.