Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.53

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 01 tháng 04 năm 2024.


Tính năng mới

–/–


Cải tiến

1. Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Tối ưu chức năng Sao lưu qua Google Drive. Tối ưu sao lưu và phục hồi dữ liệu qua Cloud24.

2. Ký và nộp hồ sơ BHXH: Cập nhật ký và nộp hồ sơ đối với các gói sản phẩm Cloud24.

3. Cập nhật hiển thị thông tin đối với các gói sản phẩm Cloud24.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.53.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.