Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.14

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 18 tháng 09 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Chứng từ tổng hợp: Tối ưu chức năng tìm kiếm chứng từ tổng hợp theo kỳ kế toán.

2. Thông tin đơn vị: Tối ưu cập nhật thông tin đơn vị.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.14.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.