Open navigation

KySo cập nhật 15.0.26

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Ký hồ sơ: Cập nhật ký file PDF (Đối với iHaiQuan).

2. Đăng ký IVAN: Tối ưu chức năng chọn cơ quan BHXH trên Tờ khai Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN và Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vu I-VAN.

3. Xem XML Thuế: Đồng bộ xem tờ khai Thuế.

4. Xem XML BHXH: Đồng bộ xem tờ khai BHXH.

5. TS24 ID: Cập nhật kiểm tra dịch vụ Cloud24.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.26.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.