Open navigation

RemoteSigner cập nhật 15.0.23

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 21 tháng 06 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Cấu hình ký số: Thêm tùy chọn vị trí tọa độ CKS trên PDF.

2. Ký hồ sơ: Cập nhật ký Chứng từ KTT TNCN và Thư xác nhận thu nhập. Cập nhật ký PDF.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.23.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.