Open navigation

Tuyển dụng | Tổng quan

Tổng quan

Tuyển dụng được coi là bước đầu tiên trong các hoạt động của hệ thống quản trị nguồn nhân lực.

Trong HR24, bạn có thể tìm thấy một mô-đun riêng để quản lý tất cả các quy trình tuyển dụng trong công ty.

Sử dụng nền tảng này, bạn có thể xác định các vị trí công việc còn trống trong tổ chức của mình, đăng tin tuyển dụng, mời ứng viên và quản lý quy trình tuyển dụng.

Quy trình tuyển dụng cho bất kỳ vị trí công việc nào cũng cần được thực hiện hết sức cẩn thận và chú ý bởi chỉ những ứng viên tài năng và phù hợp mới có thể giúp tổ chức của bạn phát triển.

Việc chọn ứng viên phù hợp có thể dễ dàng thực hiện với sự trợ giúp của mô-đun Tuyển dụng.

Nội dung bài viết sẽ giới thiệu về giao diện tổng quan vị trí công việc tuyển dụng trong hệ thống quản lý HR24.


Hướng dẫn thực hiện


1. - 3. Vị trí mở bảng chức năng

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới một vị trí công việc cần tuyển dụng

5. Tuỳ chọn đăng tải vị trí tuyển dụng công khai ra website

6. Thông tin hiển thị số lượng ứng viên đã nộp đơn và số lượng vị trí tuyển dụng có sẵn cho công việc này

7. Tùy chọn Bộ lọc thông tin để tìm kiếm vị trí công việc cụ thể từ bảng tổng quan


Bảng khởi tạo thông tin vị trí công việc cần tuyển dụng

1. Thống kê nhanh thông tin chung về vị trí công việc đang tuyển dụng về số lượng đơn ứng tuyển, hồ sơ…

2. Tuỳ chỉnh thiết lập tên vị trí công việc

3. Thông tin tuyển dụng cho vị trí công việc


Bảng theo dõi thông tin hồ sơ ứng tuyển vị trí công việc cụ thể

1. Tuỳ chọn nút chức năng kiểm tra thông tin hồ sơ ứng viên

2. Tất cả hồ sơ ứng viên được hiển thị trong vị trí công việc ứng tuyển; tuỳ theo quy trình phỏng vấn, hồ sơ ứng viên có thể được sắp xếp tương ứng theo cột giai đoạn tuyển dụng của vị trí công việc này


Có thể thấy các giai đoạn tuyển dụng để điều chuyển hồ sơ ứng viên hoàn thành theo quy trình tuyển dụng trên nền tảng này; Tạo các giai đoạn mới cho quy trình quản lý ứng tuyển bằng cách nhấp vào biểu tượng Thêm một cột, sẽ nhận được một trường mới để nhập tiêu đề cột.


Biểu tượng Cài đặt gần tiêu đề giai đoạn sẽ hiển thị 1 menu thả xuống

Có thể quản lý các hành động khác nhau trên từng giai đoạn bằng cách sử dụng menu này

Nhấp vào Đóng gọn sẽ tạo trạng thái đóng gọn trong chế độ xem Kanban


Bảng Sửa giai đoạn

Có thể tuỳ chỉnh Tên Giai đoạn;

Tuỳ chọn Email tự động phản hồi cho ứng viên; nếu được thiết lập, một thông báo sẽ được gửi cho ứng viên khi thông tin tuyển dụng của ứng viên được chọn thay đổi sang giai đoạn tiếp theo

Tuỳ chọn Đóng trong luồng tuyển dụng: để đóng gọn giai đoạn trong dạng xem Kanban khi không có bản ghi nào trong giai đoạn đó để hiển thị.

Tuỳ chọn Giai đoạn tuyển dụng: được sử dụng để xác định ngày tuyển dụng của người nộp đơn

Tuỳ chọn Đặc thù công việc: thêm các công việc cụ thể vào để theo dõi trong quá trình tuyển dụng; làm như vậy, các công việc khác sẽ không sử dụng đến giai đoạn này

Bảng Chú giải: xác định các nhãn sẽ được hiển thị cho trạng thái thẻ báo thay vì các nhãn mặc định


Khởi động tuyển dụng: tuỳ chọn để kích hoạt tuyển dụng cho vị trí công việc này

Chưa đăng: tuỳ chọn để đăng tin tuyển dụng cho vị trí công việc đã đã khởi động


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.