Open navigation

Khởi tạo tài khoản phụ

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách khởi tạo tài khoản phụ, sử dụng trong hệ thống BigSeller.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

Khởi tạo, quản lý vai trò người dùng;

Khởi tạo, quản lý tài khoản phụ.

 

1. Khởi tạo, quản lý vai trò người dùng:

 

 

Lưu ý: cần bỏ chọn (ngừng hoạt động) vai trò trong tài khoản phụ trước khi có thể thực hiện xóa bỏ vai trò này.

 

2. Khởi tạo, quản lý tài khoản phụ:

 

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.