Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.18

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2024.


Tính năng mới

–/–


Cải tiến

1. Báo cáo -  Báo cáo tài chính:Tối ưu cập nhật số liệu báo cáo.

2. Cập nhật gói sản phẩm lưu dữ liệu qua Cloud24 (Đồng bộ với các ứng dụng trong bộ TS24pro).

3. Tối ưu kiểm tra kết nối dữ liệu.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.18.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.