Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.23

Ngày phát hành


Thứ ba, ngày 23 tháng 01 năm 2024.

Tính năng mới

–/– 


Cải tiến

1. API TaxOnline: Cập nhật phiên bản v9.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.