Open navigation

Quy trình đăng ký tham gia

Hồ sơ đăng ký

Tham gia lần đầu hoặc đăng ký lại sau một thời gian dừng đóng

* Người tham gia

 • Trường hợp đã có mã số BHXH: Kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) ghi rõ mã số BHXH
 • Trường hợp chưa có mã số: kê khai mẫu TK1-TS kèm CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh/giấy tờ khác
 • Trường hợp tham gia theo hộ gia đình được giảm mức đóng BHYT, thì khai thêm phụ lục thành viên hộ gia đình kèm theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đẻ đại lý thu đối chiếu.

* Đại lý thu

 • Tập hợp Hồ sơ của người tham gia chuyển cho cơ quan BHXH qua đường Bưu điện.
 • Danh sách người tham gia BHYT (mẫu D03-TS) gửi qua giao dịch điện tử

Tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình (đối tượng gia hạn)

* Người tham gia

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS), nếu có.
 • Trường hợp tham gia theo hộ gia đình được giảm mức đóng BHYT, thì khai thêm phụ lục thành viên hộ gia đình kèm theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đại lý thu đối chiếu.

* Đại lý thu

 • Tập hợp Hồ sơ của người tham gia chuyển cho cơ quan BHXH qua đường Bưu điện.
 • Danh sách người tham gia BHYT (mẫu D03-TS) gửi qua giao dịch điện tử.

Trường hợp nộp tiền qua Ebanking Đại lý thu không phải lập hồ sơ, khi có tiền cơ quan BHXH tự cập nhật gia hạn thẻ cho người tham gia

Trình tự thực hiện

Tham gia lần đầu hoặc đăng ký lại sau một thời gian dừng đóng

 • Người tham gia nộp hồ sơ thu cho Đại lý thu để kiểm tra đối chiếu.
 • Đại lý thu kiểm tra đối chiếu hồ sơ, sau đó thu tiền và viết biên lai thu tiền trả cho người tham gia một bản kèm hồ sơ chính

Tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình (đối tượng gia hạn)

 • Hàng tháng cơ quan BHXH cung cấp cho Đại lý thu Danh sách tham gia đến hạn phải đóng (mẫu D08a-TS).
 • Đại lý thu căn cứ mẫu D08a-TS viết biên lai thu tiền trả cho người tham gia 01 liên biên lai.
 • Lập danh sách D03-TS chuyển cơ quan BHXH.

Thời hạn nộp tiền

Tham gia lần đầu hoặc gián đoạn quá 03 tháng

Đối tượng đóng tiền cho Đại lý thu vào các ngày làm việc trong tháng, thẻ có giá trị sau 1 tháng kể từ ngày đóng tiền.

Ví dụ: Đối tượng đóng tiền ngày 05/09/2021 thì thẻ BHYT có giá trị từ ngày 05/10/2021.

Tham gia BHYT từ trước (kể cả đối tượng bắt buộc) hoặc gián đoạn không quá 03 tháng

Đối tượng có trách nhiệm đóng tiền cho Đại lý thu  trước 10 ngày (hoặc đóng trễ trong khoảng thời gian 10 ngày) trước khi thẻ hết giá trị sử dụng thì thẻ BHYT gia hạn có giá trị liền kề ngày hết giá trị lần trước.

Ví dụ: Đối tượng có thẻ BHYT còn giá trị đến ngày 30/9/2021 thì phải đóng tiền gia hạn thẻ chậm nhất ngày 20/9/2021 (hoặc đóng trễ từ ngày 21-30/9/2021 thẻ có giá trị 01/10/2021.

Trường hợp đối tượng đóng tiền sau ngày thẻ hết giá trị sử dụng nhưng không quá 3 tháng thì thẻ có giá trị từ ngày đóng tiền

Ví dụ: đối tượng có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đến 30/9/2021, nộp tiền ngày 05/10/2021 thẻ có giá trị từ ngày 05/10/2021.

Lưu ý:Đối tượng đóng tiền  trễ -> cấp thẻ chậm -> trong thời gian chờ nhận thẻ nếu có phát sinh chi phí khám chữa bệnh thì đối tượng hoàn toàn chịu trách nhiệm

Định kỳ thứ 2, 4, 6 hàng tuần Đại lý chuyển nộp hồ sơ và tiền của đối tượng tham gia để thẻ BHYT có giá trị sử dụng kịp thời theo quy định. Cụ thể:

 • Thứ 2: Nộp hồ sơ và tiền của đối tượng từ ngày thứ 6 và thứ 7 (nếu có) tuần trước.
 • Thứ 4: Nộp hồ sơ và tiền của đối tượng ngày thứ 2 và thứ 3 trong tuần.
 • Thứ 6: Nộp hồ sơ và tiền ngày thứ 4 và thứ 5 trong tuần.

Lưu ý:

 • Trường hợp đặc biệt Đại lý có thể nộp hồ sơ và tiền các ngày khác trong tuần.
 • Nộp hồ sơ giảm phí qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.
 • Nếu Đại lý thu làm trễ hồ sơ -> cấp thẻ cho đối tượng chậm -> nếu phát sinh chi phí KCB -> Đại lý phải chịu trách nhiệm.

Một số lưu ý

1. Hàng năm nếu thời gian nghỉ lễ, tết trùng với thời hạn nộp tiền, nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT thì Đại lý thu tổ chức thu tiền và nộp hồ sơ trước thời gian quy định từ 5 đến 10 ngày đồng thời kéo dài thời gian trả thẻ sau lễ, tết tối đa không quá 3 ngày làm việc.

2. Nhân viên của Đại lý thu BHYT hộ gia đình phải được cấp thẻ nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT do cơ quan BHXH tổ chức đào tạo. Trường hợp không có thẻ mà vẫn cố tình thực hiện thì cá nhân và tổ chức Đại lý thu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Giảm phí:

 • Đại lý thu có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trường hợp có sai sót không thu bổ sung được của đối tượng thì phải bồi thường số tiền tương ứng cho cơ quan BHXH 
 • Căn cứ vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để tính giảm phí, trường hợp giấy tạm trú không được tính giảm phí.

Nơi đóng

 • Đại lý thu (UBND xã, phường, thị trấn)
 • Đại lý thu Bưu điện và một số tổ chức khác có ký hợp đồng Đại lý thu với cơ quan BHXH hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH
 • Nộp trực tiếp tại BHXH quận, huyện
 • Người tham gia nộp tiền gia hạn thẻ BHYT HGĐ (100% mức đóng) thông qua ứng dụng Ebanking trên website và phần mềm trên thiết bị di động hoặc tại quầy giao dịch của các NH.

Danh sách điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được đăng trên website của BHXH Thành phố.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.