Open navigation

Hóa đơn | Cấu hình

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Cấu hình hoá đơn điện tử của phân hệ Hoá đơn điện tử trong hệ thống quản lý 2ez.

Chức năng hỗ trợ thiết lập, quản lý thông tin hoá đơn điện tử từ phần mềm iXHD để xuất hoá đơn điện tử qua thông tin đơn hàng được khởi tạo từ chức năng Bán hàngĐiểm bán hàng trong hệ thống quản lý 2ez

Để sử dụng được chức năng này, trước đó cần sử dụng dịch vụ phần mềm hoá đơn điện tử iXHD do TS24 cung cấp


Hướng dẫn thực hiện

Giao diện sử dụng chính

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Danh sách thông tin cấu hình hoá đơn điện tử đã được khởi tạo trong hệ thống

Bảng thiết lập chi tiết thông tin cấu hình kết nối

1. Đặt tên cho cấu hình đang khởi tạo / chỉnh sửa

2. Tuỳ chọn công ty sử dụng cấu hình này trong hệ thống quản lý 2ez

3. Tuỳ chọn thông tin điểm bán hàng sử dụng hoá đơn điện tử (bỏ trống nếu sử dụng cho chức năng Bán hàng)

4. Tuỳ chọn loại hoá đơn theo quy định chung từ Cơ quan Thuế

5. Tuỳ chọn thông tin mẫu hoá đơn điện tử cần sử dụng

6. Tuỳ chọn hình thức hoá đơn có mã / không mã


Bài viết khác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.