Open navigation

Lập hoá đơn điện tử trong SafetySigning

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện lập hoá đơn điện tử trong ứng dụng di động SafetySigning.

Để thực hiện cần chuẩn bị trước những nội dung sau:

. Sử dụng phần mềm iXHD thiết lập cấu hình ký số, kết nối tài khoản Drive lưu trữ đám mây (xem hướng dẫn)

. Cài đặt phần mềm Konect24 (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối Konect24 với iXHD (xem hướng dẫn)

. Cài đặt ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Kết nối tài khoản Drive lưu trữ đám mây trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối iXHD trong SafetySigning (xem hướng dẫn)

Phần mềm iXHD, Konect24 cài đặt chung trên 1 máy tính sử dụng


Hướng dẫn thực hiện

Khởi động và duy trì hoạt động của phần mềm Konect24 trên máy tính

Trên thiết bị di động, vào ứng dụng SafetySigning để lập hoá đơn điện tử

1. Nhấp chọn chức năng iXHD

2. Nhấp chọn Tạo hoá đơn

3. Thực hiện tuỳ chọn nhập thông tin theo các bước hướng dẫn (loại hoá đơn, mẫu hoá đơn, thông tin khách hàng, hình thức thanh toán, thuế suất, sản phẩm); thông tin lập hoá đơn (khách hàng, mẫu hoá đơn…) trên SafetySigning được đồng bộ theo danh mục từ phần mềm iXHD

4. Kiểm tra lại nội dung cần lập hoá đơn sau khi đã nhập đủ

5. Nhấp chọn Lưu

6. Danh sách thể hiện thông tin hoá đơn đã sử dụng

Thực hiện ký số hoá đơn điện tử theo những cách sau:

. Kiểm tra danh sách hoá đơn điện tử trong iXHD, sử dụng thiết bị chữ ký số USB Token để ký

. Kết hợp giải pháp văn phòng thông minh của TS24, sử dụng tính năng ký từ xa qua Home Assistant / RemoteSigner (xem hướng dẫn) để ký

Hoá đơn điện tử đã sử dụng, có thể tra cứu thông tin ngay trên ứng dụng di động SafetySigning

1. Nhấp chọn chức năng iXHD

2. Tuỳ chọn tra cứu hoá đơn đã sử dụng, nhấp chọn vào nội dung cần xem chi tiết

3. Tóm tắt thông tin hoá đơn đã sử dụng

4. Tuỳ chọn để xem nội dung thể hiện trên mẫu hoá đơn chuẩn đang sử dụng


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.