Open navigation

Konect24 kết nối TS24pro

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện cấu hình Konect24 tạo thông số kết nối TS24pro, kết nối với phần mềm TaxOnline, iBHXH, RemoteSigner

Việc cấu hình này hỗ trợ:

1. Đối với phần mềm TaxOnline, iBHXH: thực hiện tổng hợp ra hồ sơ nghiệp vụ hoàn chỉnh từ tập tin nhập liệu có định dạng Excel / Google Sheets trên ứng dụng di động SafetySigning

2. Đối với ứng dụng di động SafetySigning: tạo nút Ký ngay để có thể thực hiện ký số hồ sơ điện tử đã lưu trên Google Drive ngay trên ứng dụng di động SafetySigning.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kết nối ứng dụng

2. Chọn mở TS24pro

Cấu hình tạo thông số kết nối với ứng dụng di động SafetySigning

1. Đánh dấu chọn Công khai web

2. Nhấn nút Chạy dịch vụ (biểu tượng hình tam giác tại góc trái ngoài cùng nhóm nút chức năng hỗ trợ); thông tin Địa chỉ web công khai tại bước 1 sẽ được tự động khởi tạo, giữ nguyên giá trị mặc định này

3. Nhóm thông số kết nối được tự động khởi tạo;

4. Nhập thông tin tài khoản TS24 ID của phần mềm nghiệp vụ đang sử dụng (TaxOnline, iBHXH…)

5. Chọn Sao chép tất cả để sao chép toàn bộ thông số kết nối [4], lưu lại thông tin này để thuận tiện cho việc thêm kết nối lập tờ khai Excel TaxOnline / iBHXH trong ứng dụng di động SafetySigning (lưu ra Notepad, Word…)

Diễn giải thông tin nút chức năng hỗ trợ:

1. Chạy dịch vụ

2. Ngừng dịch vụ

3. Khởi động lại dịch vụ

4. Thông tin chạy dịch vụ web

5. Thông tin công khai dịch vụ

6. Sao chép thông số kết nối (riêng lẻ) 

7. Làm mới thông số kết nối (*)

(*) Chọn thực hiện chức năng này, thông số kết nối sẽ tạo mới ngẫu nhiên lại nội dung; cần sao chép và cập nhật lại thông tin thiết lập kết nối trong ứng dụng dị động SafetySigning.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.