Open navigation

Danh mục Cục hải quan

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Danh mục Cục hải quan trong nước toán trong phần mềm iHaiQuan


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên thanh tiêu đề chọn vào QL danh mục 

2. Nhấn chọn Danh mục chuẩn hải quan 

3. Nhấn chọn Cục hải quan 


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.