Open navigation

Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Khí Thiên Nhiên (01B/TNDN-DK)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Khí thiên nhiên (01B/TNDN-DK) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở chức năng:

Trên thanh công cụ nhấn chọn Thủ tục khác > Thuế dầu khí > Tờ khai theo thông tư cũ > Thuế TNDN tạm tính (01B/TNDN-DK) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

2. Hướng dẫn nhập liệu:

Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn Thêm phụ lục > Tùy chọn phụ lục cần kê khai > Nhấn Đồng ý > Nhập nội dung trực tiếp vào mẫu tờ khai > Nhấn chọn Lưu (F5) để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


Bài viết khác

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.