Open navigation

Tờ khai Quyết toán Thuế tài nguyên (02/TAIN)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn dẫn cách lập tờ khai Quyết toán Thuế tài nguyên (02/TAIN) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ quyết toán Thuế tài nguyên (02/TAIN) áp dụng năm tính thuế từ 2021:

Kê khai > Thuế tài nguyên > Quyết toán thuế Tài Nguyên (02/TAIN) (TT80/2021)

1.2. Hồ sơ quyết toán Thuế tài nguyên (02/TAIN) áp dụng năm tính thuế từ 2020 trở về trước:

Kê khai > Thuế tài nguyên > Tờ khai theo thông tư cũ Quyết toán thuế Tài Nguyên (02/TAIN)

Bảng Chọn kỳ kê khai/ Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.