Open navigation

Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Quỹ - Chi tiền mặt | Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB, ...) trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 33311                          Thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 3332                            Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 3333                            Thuế xuất, nhập khẩu

Nợ TK 3334                            Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 3335                            Thuế thu nhập cá nhân

Nợ TK 3336                            Thuế tài nguyên

Nợ TK 3337                            Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Nợ TK 3338                            Thuế Bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

Nợ TK 3339                            Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

            Có TK 111                   Tiền mặt

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tiêu thụ đặc biệt... thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, thuế môn bài... kế toán thuế yêu cầu chi tiền nộp thuế.
  • Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  • Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ
  • Kế toán thuế nhận tiền và nộp thuế vào tài khoản của cơ quan thuế. Còn kế toán thanh toán thì căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.

III. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào.

- Bước 3: Tại Bảng Quản lý mua vào: Phiếu chi, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu chi (số chứng từ, đối tượng, người nhận, lý do chi, số tiền,...) & Lưu.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, Xóa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.