Open navigation

Lập kê khai bổ sung

Tổng quan

 Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập kê khai bổ sung trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên thanh trình đơn chọn Kê khai

2. Vào mục Kê khai bổ sung

3. Tùy chọn Tờ khai sai cần bổ sung

4. Chọn Tiếp tục

Tùy chọn Kỳ kê khai bị sai, nhấn chọn Tiếp tục

Nhấn đúp chuột vào cột tên lần để tạo lần mới;

Nhấn chọn Hoàn thành.

Lưu ý: cột Số lần nếu đơn vị đã nộp tờ khai lập bổ sung trước đó, hiện tại nộp lại lần nữa thì căn cứ theo số lần nộp ban đầu để nhập lại cho đúng.


Bài viết khác

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.