Open navigation

Báo cáo mất, cháy biên lai thu phí, lệ phí (BC21/AC)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập báo cáo mất, cháy biên lai thu phí, lệ phí (BC21/AC) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

QHLĐ > Biên lai thu phí, lệ phí > Báo cáo mất, cháy biên lai thu phí, lệ phí (BC21/AC)


Bảng Chọn kỳ tính thuế: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

Nhập liệu từ tập tin mẫu.

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.