Open navigation

Tuyển dụng | Hồ sơ xin việc

Tổng quan

Nội dung bài viết sẽ giới thiệu về chức năng quản lý hồ sơ xin việc trong hệ thống quản lý nhân sự HR24.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí chức năng: Tuyển dụng > Ứng viên > Tất cả đơn xin việc

Chức năng này sẽ hiển thị tất cả hồ sơ ứng tuyển của ứng viên cho các vị trí công việc khác nhau được tạo thông qua chức năng Tuyển dụng; Người dùng có thể theo dõi quá trình tuyển dụng từ chức năng này.


Giao diện hiển thị các giai đoạn khác nhau của quy trình tuyển dụng như Thẩm định ban đầu, Phỏng vấn lần đầu, Phỏng vấn lần hai, Đề xuất hợp đồng và Ký kết hợp đồng

Có thể tạo thêm giai đoạn quản lý tuyển dụng bằng cách nhấp vào tùy chọn biểu tượng + Thêm một cột.

Quản lý tình trạng hồ sơ ứng tuyển theo từng giai đoạn tuyển dụng đang được thực hiện.

Có thể tuỳ chọn dấu sao cho từng hồ sơ dựa trên thành tích của ứng viên trong các cuộc phỏng vấn và trình độ

Có thể lên lịch các hoạt động với ứng viên bằng biểu tượng đồng hồ về bên phải của dấu sao trên từng hồ sơ ứng tuyển

1. Tuỳ chọn dạng hiển thị thông tin giai đoạn tuyển dụng và thông tin hồ sơ ứng viên

2. Cột giai đoạn tuyển dụng

3. Thông tin hồ sơ ứng viên theo từng giai đoạn tuyển dụng; có thể chuyển thông tin hồ sơ ứng viên sang giai đoạn khác bằng cách thực hiện kéo thả sang vị trí cột giai đoạn tương ứng

4. Tuỳ chọn thêm mới cột giai đoạn tuyển dụng


Tùy chọn Đặt lịch phỏng vấn được đưa ra dưới dấu ba chấm ở góc trên cùng bên phải của hồ sơ ứng tuyển hỗ trợ lên lịch phỏng vấn cho ứng viên.

Nhấp vào để xem chi tiết thông tin đặt lịch phỏng vấn tương ứng của hồ sơ này.


Bảng chi tiết thông tin hồ sơ ứng viên đang thực hiện tuyển dụng

1. Giai đoạn của hồ sơ ứng tuyển đang thực hiện trong quy trình tuyển dụng

2. Tuỳ chọn Tạo nhân viên để thêm thông tin ứng viên này thành nhân viên chính thức,nếu ứng viên hoàn toàn phù hợp với vị trí công việc đang ứng tuyển

3. Tùy chọn Gửi phỏng vấn để gửi biểu mẫu tuyển dụng cho ứng viên tương ứng

4. Tuỳ chọn Từ chối nếu hồ sơ không phù hợp với công việc này


Từ chối hồ sơ ứng tuyển

Tuỳ chọn Từ chối sẽ xuất hiện bảng Lý do từ chối, nhập lý do từ chối tuyển dụng, tuỳ chọn gửi email cho ứng viên (kèm theo mẫu email tự động); nhấp chọn Gửi để hoàn thành việc thực hiện.


Tạo mới hồ sơ ứng viên từ giao diện quản lý thông tin ứng viên, nhấn chọn Tạo sẽ nhận được một cửa sổ tạo thông tin ứng viên mới.

Vùng thông tin chung về ứng viên: nhập Chủ đề / Tên hồ sơ ứng viên, thông tin liên quan đến ứng viên trong các trường được chỉ định (Email, Điện thoại, Di động, Bằng cấp…)

Vùng thông tin Chức vụ: tuỳ chọn thông tin vị trí ứng tuyển, Phòng/Ban, Công ty ứng tuyển

Vùng thông tin Hợp đồng: nhập mức lương mong đợi, mức lương đề xuất và thời điểm sẵn sàng nhận việc của ứng viên


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.