Open navigation

Đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Chuẩn bị:

 • Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính;
 • Khởi động, đăng nhập vào phần mềm TaxOnline hoặc KySo.

2. Vị trí mở chức năng:

Mở bảng chức năng theo 1 trong 2 cách:

Trong phần mềm TaxOnline

 • Trên thanh trình đơn vào mục TT chung
 • Chọn Đăng ký T-VAN

 • Trong phần mềm KySo
 • Trên thanh trình đơn vào mục TaxOnline
 • Chọn Đăng ký T-VAN

3. Thực hiện đăng ký:

Bảng Đăng ký T-VAN, nhấn chọn ĐK HS vãng lai khai thuế nộp qua DV T-VAN.


Bảng Đăng ký hồ sơ khai vãng lai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

 • Thông tin người nộp thuế: kiểm tra lại thông tin cơ quan thuế, tên công ty, mã số thuế, chứng thư số;
 • Danh sách hồ sơ khai thuế đăng ký nộp qua dịch vụ T-VAN: tùy chọn hồ sơ khai thuế cần đăng ký;
 • Nhấn chọn Nộp hồ sơ, thực hiện theo bảng hướng dẫn để ký nộp hồ sơ đăng ký;
 • Nhấn chọn Trở về sau khi hoàn thành nộp hồ sơ.

 • Trở về bảng Đăng ký T-VAN để chờ nhận được phản hồi tình trạng đăng ký;
 • Cột Tình trạng báo Chấp nhận là thông tin đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN đã được hệ thống thuế xác thực thành công (*).

(*): sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để có thể nhận được kết quả phản hồi này từ hệ thống thuế.


4. Đăng ký HS vãng lai khai thuế ngừng nộp qua dịch vụ T-VAN:

 • Tại bảng Đăng ký T-VAN, nhấn chọn ĐK HS vãng lai khai thuế ngừng nộp qua DV T-VAN để thực hiện đăng ký ngừng hồ sơ khai thuế vãng lai.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.