Open navigation

Thông tin thanh toán qua ngân hàng

Thông tin chuyển khoản


 
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHINHAN BANK VIETNAM)
Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
Số tài khoản: 700 028 242468
Chi Nhánh: An Đông – Phòng giao dịch Quận 10
 Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB
Tên tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
Số tài khoản : 952 543 59
Chi Nhánh: Phòng giao dịch Nguyễn Lương Bằng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank
Tên tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
Số tài khoản : 033 100 039 9003
Chi Nhánh: Sài Gòn

 


Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK)
Tên tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
Số tài khoản : 060 297 224 444
Chi Nhánh: Phòng giao dịch Xóm Củi


Nội dung ghi trên phiếu chuyển khoản / phiếu nộp tiền:
. <Mã đơn hàng>
Ví dụ: chuyển khoản thanh toán cho TS24 từ ngân hàng Shinhan
Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
Số tiền: 1,320,000
Nội dung: SO0168
Ngân hàng: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHINHAN BANK VIETNAM)
Số tài khoản: 700028242468

Bài viết khác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.