Open navigation

Mua hàng trực tuyến, thanh toán online

Hướng dẫn nhanh cách mua hàng trực tuyến, thanh toán online tại website TS24:

Bước 1: truy cập Cửa hàng của TS24 tại website www.ts24.com.vn để chọn mua sản phẩm dịch vụ

Bước 2: tùy chọn sản phẩm dịch vụ cần mua

Bước 3: xác nhận tạo đơn hàng, thanh toán online

Bước 4: hệ thống TS24 sẽ tự động gửi về tin nhắn xác nhận và email hướng dẫn kích hoạt dịch vụ.

Bước 5: hoàn thiện hồ sơ đăng ký, gửi chứng từ cho TS24

Bước 6: hệ thống TS24 tự động tiến hành cung cấp dịch vụ cho đơn vị.

Nội dung hướng dẫn chi tiết, vui lòng xem tại đây.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.