Open navigation

Khách hàng mặc định

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về khách hàng mặc định trên hệ thống 2ez.

Với tính năng này, bạn có thể đặt khách hàng mặc định cho POS, giúp xử lý đơn hàng cho khách hàng thường xuyên nhanh hơn và dễ dàng hơn.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí tính năng: Điểm bán hàng > Cấu hình > Điểm bán hàng.

Tại Cấu hình khách hàng mặc định POS, bật Kích hoạt khách hàng mặc định và đặt Khách hàng mặc định.

Khách hàng mặc định trong POS


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.