Open navigation

Kê khai thông tin Dự án đầu tư

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách kê khai thông tin Dự án đầu tư trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên thanh trình đơn vào mục Kê khai

2. Chọn Danh sách Dự án đầu tư

Bảng Danh sách dự án đầu tư

1. Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm

 (*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

2. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu:

  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.