Open navigation

Lập tem vé máy tính tiền


Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng lập tem vé máy tính tiền trong phần mềm iXHD.

Để sử dụng được chức năng này, trước đó cần thực hiện những nội dung sau:

. Đăng ký mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT sử dụng hoá đơn điện tử với Cơ quan Thuế (xem hướng dẫn)

. Phát hành hoá đơn điện tử (CQT đã chấp nhận) (xem hướng dẫn)

. Thiết lập một số danh mục cơ bản (hàng hoá, khách hàng, hình thức thanh toán…) (xem hướng dẫn)


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Trên thanh trình đơn chọn HĐĐT Máy tính tiền

- Bước 1: Chọn mở Lập tem vé máy tính tiền

Bảng thông tin chi tiết lập tem vé

1. Vùng tuỳ chọn thông tin mẫu hoá đơn, khách hàng, hình thức thanh toán, loại tiền thanh toán…

2. Vùng tuỳ chọn, nhập thông tin chi tiết tem vé

3. Nhóm nút chức năng hỗ trợ xuất tem vé:

. Xem trước (F3): thể hiện nội dung tem vé hoàn chỉnh

. Làm mới: xoá nhanh thông tin đã chọn để lập tem vé

. Lưu tạm (F8): tuỳ chọn lưu lại nội dung lập tem vé chưa thực hiện thanh toán

. Thanh toán (F5): tuỳ chọn xuất tem vé hoàn chỉnh, sử dụng thiết bị chữ ký số để ký tem vé; trường hợp chưa hoàn thành việc ký số sau khi nhấn chọn nút chức năng này, có thể tra cứu, thực hiện ký số lại tem vé trong chức năng Danh sách HĐĐT Máy tính tiền

.  Đóng (F12): tuỳ chọn đóng cửa sổ đang thao tác


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.