Open navigation

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (03/KK-TNCN) (TT156/2013)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN (03/KK-TNCN) (TT156/2013) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Kê khai > KK trực tiếp hàng tháng/quý > Tờ khai theo thông tư cũ > Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (03/KK-TNCN) (TT156/2013)

Lưu ý: tờ khai khấu trừ thuế TNCN (03/KK-TNCN) (TT156/2013) hết hiệu lực từ tháng 7 năm 2015.


Bảng Chọn kỳ kê khai: tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng ý.

2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

 (*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.