Open navigation

Ngày nghỉ

Tổng quan

Quản lý nghỉ phép là một trong những phần quan trọng của hoạt động quản lý nhân sự.

Quản lý hiệu quả và ghi lại ngày nghỉ của nhân viên là rất quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào. Nếu bạn không quan tâm nhiều đến việc quản lý nghỉ phép của nhân viên sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành trơn tru của doanh nghiệp.

Để cải thiện quy trình làm việc, bạn cần đảm bảo sự hiện diện của số lượng nhân viên cần thiết tại nơi làm việc của bạn. Đối với điều này, quản lý nghỉ phép đúng cách sẽ giúp bạn rất nhiều.

Nội dung bài viết sẽ giới thiệu chức năng Ngày nghỉ trong hệ thống quản lý nhân sự HR24

Chức năng này hỗ trợ:

. Giải quyết các mối quan tâm chính của bộ phận nhân sự về quản lý nghỉ phép.

. Cho phép nhân viên tạo các yêu cầu nghỉ phép và yêu cầu này sẽ được người quản lý hoặc nhân viên liên quan phê duyệt thêm từ cùng một nền tảng.

. Hỗ trợ dễ dàng cho chức năng tính toán bảng lương, nghỉ phép có lương, nghỉ phép đã thanh toán và các loại nghỉ phép khác.


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí chức năng: Ngày nghỉ > Nghỉ của tôi > Tổng quan

Giao diện bảng tổng quan được thể hiện mặc định theo dạng lịch tháng (có thể thay đổi hiển thị theo ngày, tuần, tháng hoặc năm)

Yêu cầu nghỉ phép của nhân viên được thể hiện trong giao diện bảng tổng quan này

Hỗ trợ tuỳ chọn lọc hiển thị thông tin nghỉ phép của nhân viên tại cửa sổ bên góc phải ngoài cùng

Nút chức năng Xin nghỉ

Hỗ trợ tạo yêu cầu thời gian nghỉ mới; khi làm như vậy, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện; có thể tuỳ chọn Loại nghỉ, số ngày nghỉ, thời lượng và nhập mô tả lý do nghỉ.

Nút chức năng Yêu cầu phân bổ

Hỗ trợ nhân viên gửi yêu cầu phân bổ nghỉ phép nhiều hơn.

Có thể tạo yêu cầu phân bổ mới, tuỳ chọn loại, nhập thời lượng và lý do nghỉ.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.