Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.6

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 11 tháng 01 năm 2023.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hệ thống: Tối ưu chức năng lấy thông tin công ty từ TCT.

2. Hóa đơn điện tử: Tối ưu lập hóa đơn khi hệ thống GIP của TCT bảo trì hoặc không kết nối được.

3. Lập hóa đơn tự động: Tối ưu chức năng đồng bộ hóa đơn.

4. Tài khoản nội bộ: Tối ưu lập hóa đơn từ tập tin Excel.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.6.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.