Open navigation

Kết nối tài khoản Google Drive (Gmail)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách kết nối tài khoản Google Drive (Gmail) trong ứng dụng di động SafetySigning.


Hướng dẫn thực hiện

Tại giao diện Trang chủ nhấn chọn Đăng nhập (vùng thông tin Đăng nhập Google Drive);

Đồng ý cho phép kết nối đến website Google để thực hiện đăng nhập;

Tùy chọn tài khoản Gmail cần kết nối (cần thực hiện thêm vài bước xác thực và cho phép truy cập);

Kết nối thành công, tại giao diện Ký số lúc này sẽ hiển thị nhóm thư mục dùng chung đã được hệ thống tự động khởi tạo trong Google Drive của người dùng.

Nhóm thư mục dùng chung trong Google Drive khi xem dưới dạng trình duyệt web.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.