Open navigation

iHaiQuan cập nhật 15.0.6

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Tờ khai cấp số định danh: Tối ưu giao diện. Thêm chức năng quản lý cấp số định danh hàng hóa.

2. Tờ khai XNK: Tối ưu nạp dữ liệu từ Excel mẫu.

3. Khai báo CSSX: Tối ưu giao diện.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.6. Thêm kiểm tra cài đặt “Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)”.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.