Open navigation

Tạo SKU cho sản phẩm

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết hướng dẫn cách tạo SKU sản phẩm trong hệ thống BigSeller.

SKU viết tắt của cụm từ Stock Keeping Unit, là mã hàng hóa để giúp cho việc phân loại hàng hóa trong kho được chi tiết hơn, như phân loại theo kiểu dáng, ngày sản xuất, kích thước…

Mã SKU trên sản phẩm là mã hàng hóa nhằm thể hiện tất cả mọi thông tin liên quan đến sản phẩm.

 

II. Hướng dẫn thực hiện:

1. Tạo theo cách SKU sản phẩm-Phân loại 1-Phân loại 2:

Đăng nhập vào hệ thống BigSeller;

Trên thanh tiêu đề vào mục Sản phẩm > chọn gian hàng thương mại điện tử;

Tùy chọn điều chỉnh sản phẩm.

  

 

Tại cột SKU nhấn chọn Tạo ra > Đơn giản;

Hệ thống sẽ tạo SKU gian hàng tự động theo cách thức  SKU sản phẩm-Phân loại 1-Phân loại 2;

Nhấn chọn Đồng ý.

 

 

2. Tạo SKU gian hàng nâng cấp. hỗ trợ tùy chỉnh:

Hiện tại cách này chỉ được sử dụng khi chỉnh sửa sản phẩm từng một;

Tại cột SKU nhấn chọn Tạo ra > Nâng cao;

 

 

 

(1): Cài đặt định dạng : đánh dấu và kéo vào vị trí bạn muốn đặt.

(2): Cách tạo tiền tố/ hậu tố: có ba loại, phân biệt là nhập thủ công,  tạo ngẫu nhiên,  tạo theo giá trị gia tăng tự dộng. không phải là lựa chọn bắt buộc.

. Nhập thủ công:nhập nội dung cố dịnh

. Tạo ngẫu nhiên:có thể chọn số bit( 2, 3, 4),  hệ thống sẽ tạo ngẫu nhiên một con số  cho mỗi SKU.

. Theo giá trị gia tăng tự dộng.:nhập một con số thủ công, rồi khi tạo SKU sẽ bắt đầu từ con số này, mỗi tạo một SKU sẽ tự động cộng thêm 1. Chỉ được nhập con số cao hơn 1, không thể vượt quá 10 số bít.

Ví dụ: nhập số 1, kết quả tạo sẽ như hình dưới đây:

 

 

(3): Biểu tượng kết nối:biểu tượng kết nối Parent SKU, phân loại 1 và phân loại 2. không phải lựa chọn bắt buộc.

      . Biểu tượng kết nối mặc định là  - 。

      . Hỗ trợ nhập ký tự đặc biệt như  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | ; : ' " , < . > / ? ,

      . Nhập 3 ký tự tối đa.

(4): Thay đổi thành abc / Thay đổi thành 123:thay thế phân loại thành abc hoặc 123. Như hình dưới.

 

 

(5): Nút hoàn nguyên: bấm để hoàn nguyên phân loại

(6): Xem trước: xem hiệu quả tạo SKU.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.