Open navigation

Dự báo tồn kho

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu biểu đồ dự báo tồn kho trong phân hệ Kho hàng trong 2ez.


Hướng dẫn thực hiện:

Vị trí mở chức năng: Kho hàng > Báo cáo > Dự báo tồn kho


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.