Open navigation

iBHXH cập nhật 15.0.52

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 05 tháng 02 năm 2024.


Tính năng mới

–/–


Cải tiến

1. LSGD BHXH: Tối ưu thời gian tra cứu hồ sơ.

2. Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Tối ưu phục hồi dữ liệu qua Cloud24.

3. Hồ sơ 603: Cập nhật tính Số tiền đóng (Thêm tính theo tỷ lệ NSNN hỗ trợ theo quy định và Hỗ trợ khác) trên tờ khai D03-TS. Cập nhật file Excel mẫu. Cập nhật nghiệp vụ theo Đối tượng tham gia trên tờ khai D03-TS.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.52.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.