Open navigation

Tra cứu danh sách hoá đơn điện tử đã xuất

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thực hiện việc tra cứu danh sách hoá đơn điện tử đã xuất trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Chọn chức năng Hóa đơn điện tử.

- Bước 2: Bấm chọn Danh sách hóa đơn CQT

(*: tùy theo loại hình hóa đơn đơn vị sử dụng mà nút chức năng này sẽ khác nhau, ví dụ: hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in …)

- Bước 3: Xuất hiện danh sách các mẫu hóa đơn đang được sử dụng, người dùng chọn vào mẫu hóa đơn cần tra cứu;

- Bước 4: Tùy chỉnh lại thời gian cần tra cứu, bên dưới hiển thị danh sách thông tin hóa đơn đã xuất, có thể nhấn chọn vào cột Số HĐ để mở xem nội dung chi tiết của hóa đơn;

- Bước 5: Tùy chọn hóa đơn để thực hiện gửi email theo thông tin địa chỉ thư điện tử đã nhập trong hóa đơn.

- Bước 6: Bảng tra cứu danh sách hóa đơn điện tử còn hỗ trợ thêm một vài chức năng khác như chuyển đổi hóa đơn giấy, xóa bỏ hóa đơn, lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế …

- Video hướng dẫn "Tra cứu danh sách hoá đơn điện tử đã xuất" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/tra-cuu-danh-sach-hoa-on-ien-tu-158?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.