Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.8

Ngày phát hành

Thứ tư, ngày 07 tháng 06 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Chứng từ: Tối ưu đồng bộ Tỷ giá trong Hóa đơn mua vào, Ủy nhiệm chi, Phiếu chi.

2. Danh mục: Tối ưu cập nhật danh mục khách hàng.

3. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.8.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.