Open navigation

Danh sách hoá đơn điện tử máy tính tiền

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng danh sách hoá đơn điện tử máy tính tiền trong phần mềm iXHD.

Chức năng này hỗ trợ:

. Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử máy tính tiền / tem vé điện tử đã khởi tạo trong nhóm chức năng HĐĐT Máy tính tiền

. Xử lý nghiệp vụ nếu có phát sinh lỗi chứng từ đã lập (tham khảo hướng dẫn xử lý hoá đơn có sai sót tại đây)


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Trên thanh trình đơn chọn HĐĐT Máy tính tiền.

- Bước 2: Chọn mở Danh sách HĐĐT Máy tính tiền.

Bảng hỗ trợ tra cứu

1. Vùng tùy chọn thông tin mẫu hóa đơn cần tra cứu

2. Vùng chức năng tùy chọn thời gian tra cứu

3. Danh sách hóa đơn tra cứu

4. Chi tiết thông tin hàng hóa của hóa đơn đang chọn

5. Tùy chọn gửi email / SMS thông tin hóa đơn cho người mua hàng

6. Nút chức năng kiểm tra đồng bộ hóa đơn lưu từ Drive


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.