Open navigation

Cấu hình | Quét mã vạch trong Kho hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cấu hình kho hàng trong hệ thống quản lý 2ez.


Hướng dẫn sử dụng

1. Truy cập giao diện cấu hình:

Vào mục Kho hàng > Cấu hình > Quản lý kho > Kiểu giao nhận.

2. Chọn kiểu hoạt động:

Trong danh sách các kiểu hoạt động (ví dụ: Điều chuyển nội bộ, Nhận hàng, Phiếu giao hàng, ...), chọn kiểu hoạt động muốn cấu hình.

3. Cấu hình chi tiết:

- Nhấp vào nút SỬA để chỉnh sửa cấu hình cho kiểu hoạt động đã chọn.

- Bỏ chọn tại ô Hiển thị chi tiết hoạt động.

- Tích chọn Tạo mới một mã lô/sê-ri, bỏ chọn tại ô Sử dụng Số lô/ sê-ri đã tồn tại.

4. Lưu lại cấu hình:

Nhấp vào nút LƯU để lưu lại các thay đổi bạn đã thực hiện.

Lưu ý:

  • Cấu hình kiểu hoạt động giúp bạn quản lý các hoạt động giao nhận hàng hóa một cách hiệu quả và chính xác hơn.
  • Bạn có thể thay đổi cấu hình cho từng kiểu hoạt động khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.