Open navigation

Lập hóa đơn từ file Excel

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách Lập hóa đơn từ file Excel trong phần mềm iXHD.

Tính năng Lập hóa đơn từ file Excel hỗ trợ một số file mẫu nhập liệu thông tin hóa đơn, hoặc người dùng có thể tùy chọn file dữ liệu của mình để thực hiện xuất hóa đơn cho người mua hàng.

Với tính năng này, người dùng không cần thực hiện các bước khởi tạo thông tin quản lý danh mục khách hàng, hàng hóa trực tiếp trong iXHD, mà vẫn có thể xuất hóa đơn từ dữ liệu sẵn có một cách dễ dàng.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Bấm chọn Hóa đơn điện tử.

- Bước 2: Chọn Lập HĐ từ file mẫu Excel.

I. Lập hóa đơn từ file mẫu Excel theo mẫu có sẵn:

Chức năng này cung cấp cho người dùng một số mẫu nhập dữ liệu hóa đơn, hỗ trợ kiểu nhập liệu hóa đơn chi tiết có nhiều dòng hàng hoặc xuất gộp nhiều đơn hàng vào 1 hóa đơn.

- Bước 1: Chọn loại mẫu có sẵn;

- Bước 2: Tùy chọn mẫu để khởi tạo file mẫu nạp dữ liệu.

- Tùy theo mô hình hoạt động và nhu cầu nhập liệu của từng đơn vị mà người dùng chọn tạo file mẫu phù hợp, người dùng ghi nhận số liệu cần xuất hóa đơn vào file mẫu này, sau đó chọn đường dẫn lưu file từ máy tính để tải vào ứng dụng, bảng thông tin xuất hiện cho phép tùy chọn mẫu hóa đơn cần xuất;

- Trường hợp nếu dữ liệu nhập trong file mẫu có phát sinh lỗi thì bảng thông báo mô tả lỗi bên phải sẽ hiển thị nội dung sai là gì, nếu không hiển thị mô tả lỗi thì có thể thực hiện nạp file dữ liệu này vào chương trình để bắt đầu xuất hóa đơn.

II. Lập hóa đơn từ file mẫu Excel theo mẫu tùy chọn:

Hỗ trợ người dùng nạp tùy ý một file dữ liệu bán hàng để thực hiện xuất hóa đơn. Mẫu tùy chọn cần được chỉ định thông tin thể hiện trên hóa đơn, tùy vào dữ liệu chi tiết trong file.

- Bước 1: Tùy chọn loại mẫu theo mẫu tùy chọn, mở file lưu từ máy tính;

- Bước 2: Đánh dấu chọn bảng Excel cần lấy dữ liệu để nạp thông tin xuất hóa đơn.

Xuất hiện bảng hỗ trợ người dùng tùy biến thông tin hiển thị trên mẫu xuất hóa đơn chi tiết, tùy vào nội dung trong bảng dữ liệu mà người dùng thiết lập giới hạn vùng truy xuất dữ liệu và định nghĩa cho từng cột thông tin làm căn cứ để ứng dụng XuatHoaDon ghi nhận số liệu vào đúng vị trí trên từng tờ hóa đơn.

 Có thể kiểm tra nội dung sẽ hiển thị trên hóa đơn, lưu cấu hình và thực hiện xuất hóa đơn sau khi đã hoàn tất các bước thiết lập.

- Video hướng dẫn "Lập hóa đơn từ file Excel" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/lap-hoa-on-tu-file-excel-155?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.