Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.36

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023


Tính năng mới

1. Bổ sung 01/QT-LNCL (TT80/2021): Thêm mới.

2. Cấu hình Konect24: Thêm mới.


Cải tiến

1. Bổ sung 01/NTNN (TT80/2021): Tối ưu lấy dữ liệu từ tờ khai bổ sung trước.

2. Bổ sung 01/GTGT (TT80/2021): Tối ưu nghiệp vụ cập nhật dữ liệu từ PL 01-6/GTGT qua 01-1/KHBS.

3. Cấu hình ký số: Tối ưu giao diện (Đáp ứng các máy có độ phân giải màn hình từ 1024x768).

4. Kết xuất báo cáo: Tối ưu xuất XML tờ khai 01/TTĐB (TT80/2021), 04/DTV-TNCN (TT80/2021).

5. Ký và nộp hồ sơ Thuế: Tối ưu xác thực CKS Safe-CA.

6. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.36.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.