Open navigation

ezBooks cập nhật 15.0.5

Ngày phát hành

Thứ hai, ngày 06 tháng 03 năm 2023


Tính năng mới

1. Kiểm tra cập nhật: Thêm mới.

2. Thông tin sản phẩm: Thêm mới.

3. Tùy chọn: Thêm Đồng bộ qua Odoo.


Cải tiến

1. Tùy chọn: Tối ưu đồng bộ Chứng từ liên quan.

2. Chứng từ: Tối ưu hiển thị thông tin đã đồng bộ từ Odoo trên Đơn mua hàng, Đơn đặt hàng.

3. Báo cáo: Tối ưu xuất Excel Bảng cân đối phát sinh trong BCTC.

4. Tùy chọn: Tối ưu giao diện in.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.5.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.