Open navigation

Kết nối đồng bộ dữ liệu với phần mềm kế toán ezBooks

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng thiết lập kết nối đồng bộ dữ liệu từ hệ thống 2ez với phần mềm kế toán ezBooks

Nội dung cần chuẩn bị

. Cài đặt phần mềm ezBooks (xem hướng dẫn)

. Cài đặt phần mềm Konect24 (xem hướng dẫn)

. Cấu hình Konect24 kết nối với phần mềm ezBooks (xem hướng dẫn)


Hướng dẫn thực hiện

Vị trí mở chức năng

1. Trên cột trình đơn chọn vào chức năng Konect24 - EzBooks

2. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin cấu hình

3. Danh sách thông tin cấu hình kết nối đã khởi tạo trong hệ thống

Bảng cấu hình chi tiết thông số kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống 2ez và phần mềm kế toán ezBooks

1. Tên bảng thông tin cấu hình

2. Nhập thông số kết nối được lấy từ phần mềm Konect24, sau khi đã thực hiện cấu hình kết nối với phần mềm kế toán ezBooks

3. Tùy chọn thông tin công ty sử dụng cấu hình này

4. Bảng danh mục thông tin có thể cấu hình đồng bộ dữ liệu

5. Tùy chọn điều kiện đồng bộ dữ liệu:

. Nạp: dữ liệu được đồng bộ 1 chiều từ phần mềm kế toán ezBooks vào hệ thống 2ez

. Xuất: dữ liệu được đồng bộ 1 chiều từ hệ thống 2ez về phần mềm kế toán ezBooks

. Đánh dấu chọn cả 2 điều kiện, dữ liệu sẽ được đồng bộ 2 chiều giữa hệ thống 2ez và phần mềm kế toán ezBooks

6. Nút chức năng hỗ trợ thực hiện đồng bộ dữ liệu dạng thủ công

7. Tùy chọn đồng bộ dữ liệu dạng hệ thống tự động thực hiện

8. Danh sách phản hồi tình trạng đồng bộ dữ liệu theo thời gian


Bài viết khác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.