Open navigation

Ký số hồ sơ trình ký Google Drive

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện ký số hồ sơ trình ký qua Google Drive.

Trình tự thao tác như sau:

Phần mềm TaxOnline, iBHXH thực hiện lập, tổng hợp hồ sơ hoàn chỉnh, trình ký qua Google Drive;

Ứng dụng di động SafetySigning kiểm tra, duyệt hồ sơ trình ký;

Ứng dụng Home Assistant thực hiện ký số cho hồ sơ;

Ứng dụng di động SafetySigning kiểm tra tình trạng, nộp hồ sơ / phần mềm TaxOnline, iBHXH thực hiện đồng bộ hồ sơ từ Google Drive về máy tính để nộp.


Hướng dẫn thực hiện

Để thực hiện nội dung này, trước đó cần thực hiện:

. Cài đặt SafetySigning Server (xem hướng dẫn);

. Cài đặt ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn);

. Tạo cấu hình ký số trong SafetySigning (xem hướng dẫn);

. Kết nối giao dịch điện tử trong SafetySigning (xem hướng dẫn);

. Tạo nút ký số trong trong Home Assistant (xem hướng dẫn).

A. Cấu hình ký số, tổng hợp hồ sơ hoàn chỉnh, trình ký Google Drive

Thực hiện trên phần mềm TaxOnline, iBHXH.

Nội dung hướng dẫn này lấy ví dụ thực hiện trên phần mềm TaxOnline, có thể tham khảo thêm hướng dẫn chi tiết cho những phần mềm khác tại website https://ts24.com.vn > Hỗ trợ > Hướng dẫn sử dụng

Trong phần mềm TaxOnline, thực hiện kết nối tài khoản Google Drive để nhận hồ sơ trình ký tại mục Tùy chọn > Cấu hình Ký Số (xem hướng dẫn)

Thực hiện nhập liệu, tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh tại mục Kết xuất BC (xem hướng dẫn)

Đánh dấu chọn hồ sơ, bên dưới nhấp chọn nút chức năng Trình ký Google Drive.

B. Duyệt hồ sơ trình ký

Thực hiện trong ứng dụng di động SafetySigning.

1. Vào mục Ký Số;

2. Tùy chọn hồ sơ cần trình ký, tại ví dụ này thì chọn vào TaxOnline;

3. Tùy chọn mã số thuế có hồ sơ đã thực hiện trình ký Google Drive từ phần mềm nghiệp vụ (TaxOnline, iBHXH)

4. Xem thông tin hồ sơ đã trình kỳ tại bảng Trình ký;

5. Tùy chọn mở rộng bảng hỗ trợ tính năng thao tác;

6. Chọn Duyệt hồ sơ;

7. Hồ sơ đã duyệt sẽ tự động chuyển sang bảng Chưa ký.

C. Ký số hồ sơ:

Thực hiện trong Home Assistant

D. Kiểm tra tình trạng, nộp hồ sơ đã ký

Có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách

Cách 1: thực hiện trong ứng dụng di động SafetySigning

1. Vào mục Giao dịch điện tử;

2. Chọn mở TS24 ID;

3. Tùy chọn dịch vụ giao dịch điện tử cần nộp hồ sơ (TaxOnline, iBHXH);

4. Chọn mục Quản lý hồ sơ;

5. Chọn bảng Hồ sơ chờ nộp T-VAN (I-VAN) để kiểm tra hồ sơ đã ký;

6. Tùy chọn mở rộng bảng hỗ trợ tính năng thao tác;

7. Chọn Duyệt hồ sơ;

8. Hoàn thành nộp hồ sơ, bảng Hồ sơ đã nộp sẽ xuất hiện thông tin hồ sơ này.

Cách 2: Thực hiện trong phần mềm nghiệp vụ (TaxOnline, iBHXH)

Vị trí mở chức năng: Kết xuất BC > HS trên Google Drive (vị trí mở chức năng giống nhau trên cả 2 phần mềm TaxOnline, iBHXH)

1. Chọn Cập nhật tình trạng để đồng bộ hồ sơ đã ký từ Google Drive về phần mềm;

2. Đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp;

3. Chọn Nộp hồ sơ để thực hiện nộp hồ sơ giao dịch điện tử.

Hoàn thành nộp hồ sơ, vào Lịch sử giao dịch để xem lại nội dung hồ sơ, kết quả phản hồi từ cơ quan chức năng.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.