Open navigation

Konect24 cập nhật 15.0.16

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 03 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. API iXHD: Cập nhật phiên bản v5.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.