Open navigation

Mục đích | Ý nghĩa | Căn cứ pháp lý

Bảo hiểm Y tế (BHYT) là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta. Thực tiễn thực hiện chính sách BHYT thời gian qua cho thấy, nhờ tham gia BHYT, nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB), nhờ đó, nhiều gia đình đã không bị tái nghèo do không phải chi trả các khoản chi phí “khổng lồ” của việc KCB cho người thân. Không chỉ là giá trị vật chất, chính sách BHYT còn là điểm tựa tinh thần giúp nhiều người có động lực, niềm tin để chiến thắng bệnh tật, hòa nhập lại với cuộc sống.

MỤC ĐÍCH

. Để đảm bảo an sinh xã hội.

. Có sự chia sẻ cộng đồng (mình vì mọi ngươi, mọi người vì mình).

. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình thì mức đóng thấp hơn so với NLĐ đang tham gia BHYT bắt buộc, nhưng quyền lợi hưởng như nhau

CĂN CỨ PHÁP LÝ

. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12

. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13

. Luật cứ trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/07/2021


. Nghị định số 146/2018/ND9-CP


. Quyết định 1599/QĐ-BHXH

. Quyết định 595/QĐ-BHXH

. Quyết định 100/QĐ-BHXH

. Quyết định 490/QĐ-BHXH


. Công văn 4996/BHXH-CSYT; 533/CNTT-PM

. Công văn 1208/BHXH-QLT

. Công văn 2811/BHXH-QLT

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.