Open navigation

Tạo ký số Home Assistant [Thông tin Cấu hình]

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách tạo ký số Home Assistant [Thông tin Cấu hình] trong ứng dụng di động SafetySigning.

Tạo ký số Home Assistant gồm có 2 nội dung thiết lập:

Thông tin Cấu hình: thiết lập tạo nút chức năng ký số trong Home Assistant.

Thông tin Kết nối: thiết lập nâng cao, hỗ trợ tạo nút chức năng Ký ngay trong ứng dụng di động SafetySigning.


Hướng dẫn thực hiện

Những nội dung cần thực hiện trước đó:

Cài đặt SafetySigning Server (xem hướng dẫn);

Kết nối SafetySgining Server vào Home Assistant (xem hướng dẫn);

Cài đặt ứng dụng SafetySigning trên thiết bị di động (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản Google Drive (xem hướng dẫn);

Ứng dụng SafetySigning: kết nối tài khoản TS24 ID (xem hướng dẫn).

 

1. Vào giao diện Trang chủ;

2. Trên góc trái, chọn vào biểu tượng cài đặt tài khoản;

3. Phần Cài đặt hệ thống, chọn DS ký số Home Assistant;

4. Chọn + để thêm mới cấu hình ký số;

5. Nhập nội dung thiết lập trong bảng Thông tin Cấu hình.

Thông tin token

Những thông tin này có thể thu thập thông qua thiết bị chữ ký số (xem hướng dẫn)

1. Mã số thuế

2. Mã token

3. Mã chứng thứ số

4. Mã pin

Chọn loại hồ sơ

Tùy chọn loại hồ sơ có thể được ký bằng thiết bị chữ ký số đang cấu hình.

Trường hợp chỉ sử dụng 1 thiết bị chữ ký số cho các phần mềm khác nhau: đánh dấu chọn tất cả loại hồ sơ, tạo 1 cấu hình ký số duy nhất để sử dụng;

Trường hợp có nhiều hơn 1 thiết bị chữ ký số, mỗi thiết bị dùng riêng cho từng phần mềm: tùy chọn loại hồ sơ sử dụng tương ứng với từng thiết bị chữ ký số, tạo mới nhiều lần cấu hình ký số.

Cấu hình PDF

Nội dung này hỗ trợ cấu hình để hiển thị chữ ký trên tập tin có định dạng *.PDF; tập tin này được ký từ thư mục hồ sơ khác trên Google Drive.

1. Trang ký: tùy chọn trang thực hiện ký số của tập tin (trường hợp tập tin có nhiều hơn 1 trang);

2. Vị trí ký: tùy chọn vị trí xuất hiện chữ ký trên tập tin;

3. Hiển thị: tùy chỉnh kích cỡ, độ đậm nhạt của chữ ký thể hiện trên tập tin;

4. Hình chữ ký: thêm hình chữ ký viết tay (hình ảnh / tự ký) thể hiện trên tập tin.

Lưu và chia sẻ

1. Hoàn thành việc thiết lập, nhấn chọn Lưu và chia sẻ;

2. Ứng dụng sẽ khởi tạo 1 chuỗi mã hóa (JSON), lưu lại thông tin này (thành tập tin / gửi nội dung về email cá nhân).

Danh sách cấu hình ký số sau khi đã thiết lập thành công.


Bài viết khác


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.