Open navigation

Lập hồ sơ từ Google Forms | Nhập liệu

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách nhập liệu hồ sơ nghiệp vụ trong Google Forms trên ứng dụng di động SafetySigning.

Nội dung này là một phần hỗ trợ cho mô hình giải pháp kết nối lập tờ khai hồ sơ nghiệp vụ (thuế, bảo hiểm xã hội…) để ký số từ xa nộp cho cơ quan chức năng thông qua ứng dụng di động SafetySigning.

Những biểu mẫu này được thiết kế trên Google Forms theo từng hồ sơ nghiệp vụ để sử dụng chung với tập tin mẫu Excel (Google Sheets) tương ứng trên cùng một tài khoản Google Drive.


Nội dung cần chuẩn bị

. Người dùng có tài khoản Google Drive (Gmail)

. Cài đặt ứng dụng Google Sheets trên thiết bị di động, hỗ trợ việc chỉnh sửa tập tin mẫu lưu trên Drive

. Cấu hình ký số kết nối tài khoản Google Drive với phần mềm nghiệp vụ: TaxOnline (xem hướng dẫn), iBHXH (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối thiết bị chữ ký số với phần mềm RemoteSigner (xem hướng dẫn)

. Cấu hình Konect24 kết nối với phần mềm nghiệp vụ để hỗ trợ tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh (xem hướng dẫn)

. Kết nối tài khoản Google Drive trong ứng dụng di động SafetySigning (xem hướng dẫn)

. Trên trình duyệt của thiết bị di động thực hiện đăng nhập vào Google Drive (Gmail), là tài khoản đã kết nối trong ứng dụng SafetySigning

. Đảm bảo phần mềm nghiệp vụ (TaxOnline, iBHXH), Konect24 RemoteSigner duy trì hoạt động trên máy tính trong quá trình thực hiện lập tờ khai, ký nộp từ xa trên ứng dụng di động SafetySigning


Hướng dẫn thực hiện

Nhập liệu vào Google Forms

1. Tại danh sách tập tin mẫu, tuỳ chọn nút chức năng mở rộng tại vị trí của tập tin Google Forms

2. Chọn Tiến hành nhập liệu

3. Xuất hiện mẫu nhập liệu, thực hiện nhập thông tin vào từng ô theo nội dung hướng dẫn

4. Đường dẫn liên kết đến trang hỗ trợ tra cứu mã Quận/Huyện, hỗ trợ trong ô nhập liệu có yêu cầu thông tin về mã này

5. Tuỳ chọn thông tin cần tra cứu

6. Chọn Copy để sao chép thông tin mã Quận/Huyện

7. Chọn biểu tượng Back để trở về trang nhập liệu, thực hiện dán thông tin mã Quận/Huyện vừa tra cứu vào ô thông tin

8. Tuỳ chọn để chuyển sang trang nhập liệu tiếp theo

9. Chọn Gửi để hoàn thành việc nhập liệu

10. Thông báo dữ liệu đã được lưu trữ thành công, đồng bộ vào Google FormsGoogle Sheets

Kiểm tra dữ liệu trong Google Sheets

Khuyến nghị người dùng cần cài đặt thêm ứng dụng hỗ trợ chỉnh sửa Google Sheets vào thiết bị di động để có thể thực hiện bước hướng dẫn này

Cần kiểm tra kĩ số liệu trên tờ khai, để tránh phát sinh vấn đề lỗi khi phần mềm nghiệp vụ tự động tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh

1. Tại danh sách tập tin mẫu, chọn mở tập tin dạng Google Sheets

2. Bảng Form Responses 1 là dữ liệu đã nhập từ Google Forms tại bước hướng dẫn trước đó

3. Bảng Ttin.Tkhai là bảng dữ liệu chuẩn để có thể tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh

4. Sao chép thông tin tại ô Form Responses 1 (vàng nhạt)

5. Dán thông tin vừa sao chép ở bước 4 vào thay thế nội dung ô Form Responses 1 (vàng đậm)

6. Ô thông tin sau khi đã hoàn thành sao chép & dán

7. Dữ liệu đã nhập liệu kê khai từ bảng Form Responses 1 được tự động lấy vào bảng Ttin.Tkhai

Video hướng dẫn 

  • Lập tờ khai Thuế từ Google Form

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/lap-to-khai-thue-tu-google-forms-tren-thiet-bi-di-ong-123?fullscreen=1 

  • Lập tờ khai BHXH từ Google Form

https://web.ts24.com.vn/slides/slide/lap-to-khai-bhxh-tu-google-form-tren-thiet-bi-di-ong-133?fullscreen=1


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.