Open navigation

Quyết toán Thuế TNDN Đối Với Dầu Khí (02A/TNDN-DK)(TT36/2016)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn Thủ tục khác > Thuế dầu khí > Tờ khai theo thông tư cũ > Quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí (02/TAIN-DK) > Chọn kỳ tính thuế > Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập.


Bài viết liên quan

Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Ký nộp hồ sơ thuế điện tử

Kiểm tra kết quả nộp hồ sơ thuế điện tử

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.