Open navigation

Thông tin liên hệ

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn người dùng cơ bản về cấu hình liên hệ sử dụng trong hệ thống 2ez.


Hướng dẫn thực hiện

Hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin về khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối, tài khoản người dùng nội bộ.

Vị trí tính năng: Liên hệ > Liên hệ

Khởi tạo, quản lý chi tiết thông tin liên hệ:

(1) Quản lý, tùy chỉnh chi tiết thông tin liên hề

(2) Quản lý, tra cứu nhanh báo giá, đơn hàng, hóa đơn…

(3) Thêm thông tin liên hệ phụ

Ngoài tạo thông tin liên hệ, còn có thể tạo địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ giao hàng, địa chỉ khác, địa chỉ cá nhân, bằng cách nhấp vào Thêm trong tab Các liên lạc & địa chỉ

  • Địa chỉ xuất hóa đơn

  • Địa chỉ giao hàng


  • Địa chỉ khác

(4) Hỗ trợ thiết lập, quản lý nội dung liên quan về mua, bán hàng cho đối tượng liên hệ.

(5) Theo dõi việc thanh toán của khách hàng.

(6) Quản lý thông tin tài khoản ngân hàng của đối tượng liên hệ và tài khoản kế toán theo sổ sách kế toán đơn vị

(7) Nhập nội dung ghi chú

(8) Cung cấp các thông tin về thành viên (nếu có).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.