Open navigation

Trình ký hồ sơ thuế điện tử qua Google Drive

Tổng quan

Nội dung bài viết này hướng dẫn cách thực hiện trình ký hồ sơ thuế điện tử qua Google Drive trong TaxOnline.

Trình ký hồ sơ là quá trình người lập hồ sơ (nhân viên) thực hiện kết xuất ra hồ sơ hoàn chỉnh, gửi tập tin đến cho người giữ thiết bị chữ ký số (cấp quản lý) để thực hiện ký nộp hồ sơ qua mạng cho cơ quan chức năng;

Nội dung thực hiện này là một phần thực hiện theo mô hình giải pháp thông minh SafetySigning;

Trường hợp người thực hiện lập hồ sơ cũng đồng thời là người giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ qua mạng, thì không cần thực hiện theo nội dung hướng dẫn này.


Những nội dung cần thực hiện trước đó:

Cấu hình Ký Số (http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/articles/16000144068);

Thiết lập mô hình giải pháp thông minh SafetySigning 

(http://manuals.ts24.com.vn/vi/support/solutions/16000061693);


Videoclip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/trinh-ky-ho-so-thue-ien-tu-qua-google-drive-77?fullscreen=1


Hướng dẫn thực hiện

Tổng hợp ra hồ sơ thuế điện tử trong TaxOnline

1. Vào mục Kết xuất BC;

2. Tùy chọn, đánh dấu kỳ báo cáo cần xuất hồ sơ hoàn chỉnh;

3. Nhấn chọn Tính.

Xuất hiện bảng Chọn tờ khai kết xuất báo cáo

1. Kiểm tra tùy chọn đúng năm tính thuế;

2. Đánh dấu chọn tên hồ sơ cần kết xuất;

3. Nhấn chọn Kết xuất.

Chờ phần mềm tự động tổng hợp ra danh sách hồ sơ hoàn chỉnh để thực hiện trình ký

1. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng loại hồ sơ để kiểm tra lại chi tiết số liệu đã nhập (*);

(*) Luôn luôn thực hiện thao tác này, để đảm bảo rằng số liệu kê khai của đơn vị đã chính xác, mẫu hồ sơ có đúng theo quy định hiện hành từ cơ quan chức năng hay chưa, trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

2. Đánh dấu chọn hồ sơ cần trình ký;

3. Tùy chọn Trình ký Google Drive;

4. Chọn để xác nhận việc thực hiện.

Sau khi hồ sơ đã được ký số từ người giữ thiết bị chữ ký số, kiểm tra tình trạng hồ sơ từ Google Drive để nộp cho cơ quan chức năng

1. Vào mục Kết xuất BC;

2. Chọn HS trên Google Drive;

3. Chọn Cập nhật tình trạng để đồng bộ thông tin từ Google Drive về phần mềm;

4. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng loại hồ sơ để kiểm tra lại chi tiết số liệu của hồ sơ cần nộp;

5. Đánh dấu chọn hồ sơ cần nộp;

6. Chọn Nộp hồ sơ;

7. Chọn để nộp hồ sơ giao dịch điện tử.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.